Spaces
All Nations Church Phuket
1
All Nations Church Phuket
ENG | T. Wichit, A. Muang, C. Phuket | 2013
Assumption Church
1
Assumption Church
THAI/ENG| T. Talat Nuea, A. Mueang, C. Phuket | 1958
BH
1
Baan Huay Poo
LAHU | T. Chalong, A. Mueang, C. Phuket | 2004
BS
2
Bankian Seventh Day Adventist Church
THAI/ENG| T. Talat Nuea, A. Thalang, C. Phuket | 1895
Berda Claude International School (BCIS)
1
Berda Claude International School (BCIS)
FRENCH/ENGLISH | T. Chalong, A. Mueang, C. Phuket | 2017 | Cambridge, French
Blessing Home Church Romyen Phuket Thailand
1
Blessing Home Church Romyen Phuket Thailand
THAI | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2017
Blessing Home Orphanage
1
Blessing Home Orphanage
THAI | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2017 | >> Phuket.School
Buds International School Phuket
1
Buds International School Phuket
ENGLISH | T. Chalong, A. Mueang, C. Phuket | 1999 | US Common Core, MAPS, Head Start, Montessori
CT
1
Choeng Thale Seed Church
THAI | T. Choeng Thale, A. Thalang, C. Phuket | 2011 | คริสตจักรเมล็ดพันธุ์เชิงทะเล
CA
1
Christian Assembly
THAI | T. Talat Yai, A. Mueang, C. Phuket | 1889
CO
1
Church of Covenant Phuket
THAI | T. Rawai, A. Mueang, C. Phuket | 2016
CO
1
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
THAI | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2004
CO
1
Church of the Commandment Phuket
THAI | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2010 | คริสตจักรแห่งพระบัญชาภูเก็ต
CIC - Phuket ICT Skill Development Center
1
CIC - Phuket ICT Skill Development Center
THAI | T. Talat Yai, A. Mueang, C. Phuket | 2006 | ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต
Darasamuth Phuket School
1
Darasamuth Phuket School
THAI | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2002 | โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต | Thai Curriculum
Darasamuth Phuket School (EP/IEP/SME)
Darasamuth Phuket School (EP/IEP/SME)
THAI/ENG | T. Wichit, A. Muang, C. Phuket | 2002 | โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต | Thai & English Programs
FC
1
Fellowship Church Phuket
THAI | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2010
Freedom Church Phuket
Freedom Church Phuket
THAI/ENG | T. Kathu, A. Kathu, C. Phuket | 2014 | คริสตจักรฟรีดอมเชิร์ชภูเก็ต
FH
1
Fresh Hope Church Phuket
THAI | T. Thep Krasatti, A. Thalang, C. Phuket | 2005 | คริสตจักรเฟรสโฮปภูเก็ต
GC
1
Gethsemane Church
THAI | T. Ko Kaeo, A. Mueang, C. Phuket | 2014
GC
1
Grace Chapel
ENG | T. Si Sunthon, A. Thalang, C. Phuket | 2017
Greenhouse Phuket Kindergarten
1
Greenhouse Phuket Kindergarten
ENG | T. Choeng Thale, A. Thalang, C. Phuket | 2018
Growing Minds Phuket Kindergarten & Learning
1
Growing Minds Phuket Kindergarten & Learning
ENGLISH | T. Rawai, A. Mueang, C. Phuket | 2018 | Independence
HL
1
Hin Luk Diao Seed Church
THAI | T. Mai Kao, A. Thalang, C. Phuket | 2010 | คริสตจักรเมล็ดพันธุ์หินลูกเดียว
Holy Trinity Orthodox Church
1
Holy Trinity Orthodox Church
RUSSIAN | T. Thep Krasatti, A. Thalang, C. Phuket | 2010