Spaces
All Nations Church Phuket
1
All Nations Church Phuket
ENG | T. Wichit, A. Muang, C. Phuket | 2013
Darasamuth Phuket School (EP/IEP/SME)
Darasamuth Phuket School (EP/IEP/SME)
THAI/ENG | T. Wichit, A. Muang, C. Phuket | 2002 | โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต | Thai & English Programs
PB
1
Phuket Baptist Church
THAI | T. Chalong, A. Muang Phuket, C. Phuket | 2007 | คริสตจักรแบ๊บติสต์ภูเก็ต
RC
1
Rawai Christian Evangelism
THAI | T. Rawai, A. Muang Phuket, C. Phuket | 1961
RP
1
Romyen Phuket Network Chaofa Church
THAI | T. Wichit, A. Muang Phuket, C. Phuket | 2019
TZ
1
The Zion of God Church
THAI | T. Wichit, A. Muang Phuket, C. Phuket | 2011
YP
1
Yunyen Phuket Dharma Church
CHINESE | T. Wichit, A. Muang Phuket, C. Phuket | 2014 | ศาลาธรรมพระคุณยูนเอินภูเก็ต
ZC
1
Zion Church of God
THAI | T. Ko Kaeo, A. Muang Phuket, C. Phuket | 2011