Spaces
All Nations Church Phuket
1
All Nations Church Phuket
ENG | T. Wichit, A. Muang, C. Phuket | 2013
Blessing Home Church Romyen Phuket Thailand
1
Blessing Home Church Romyen Phuket Thailand
THAI | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2017
Blessing Home Orphanage
1
Blessing Home Orphanage
THAI | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2017 | >> Phuket.School
CO
1
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
THAI | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2004
CO
1
Church of the Commandment Phuket
THAI | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2010 | คริสตจักรแห่งพระบัญชาภูเก็ต
Darasamuth Phuket School
1
Darasamuth Phuket School
THAI | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2002 | โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต | Thai Curriculum
Darasamuth Phuket School (EP/IEP/SME)
Darasamuth Phuket School (EP/IEP/SME)
THAI/ENG | T. Wichit, A. Muang, C. Phuket | 2002 | โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต | Thai & English Programs
FC
1
Fellowship Church Phuket
THAI | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2010
HO
1
Hope of God Dowrung Church
THAI | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2014
IN
1
Iglesia Ni Cristo
ITAL | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2014
Oak Meadow International School
1
Oak Meadow International School
ENGLISH | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2008 | Calvert
Phuket Lifeguard Service
1
Phuket Lifeguard Service
ภูเก็ต ไลฟ์การ์ด เซอร์วิส
Phuket Myanmar Church
1
Phuket Myanmar Church
BURMESE | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2012
RP
1
Romyen Phuket Network Chaofa Church
THAI | T. Wichit, A. Muang Phuket, C. Phuket | 2019
TD
1
Thai Dharma Hall Phuket
THAI | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2011 | ศาลาธรรมไทยภูเก็ต
TH
1
The House of the Lord Church (Ban Nabonne)
THAI | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2005
TS
1
The Seed Of Phuket Church
THAI | T. Wichit, A. Mueang, C. Phuket | 2015
TZ
1
The Zion of God Church
THAI | T. Wichit, A. Muang Phuket, C. Phuket | 2011
YP
1
Yunyen Phuket Dharma Church
CHINESE | T. Wichit, A. Muang Phuket, C. Phuket | 2014 | ศาลาธรรมพระคุณยูนเอินภูเก็ต